ΕΤΑΙΡΕΙΑ

rassiasH υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

Ο όρος «υγεία» έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία, όχι γιατί εργαζόμαστε στο χώρο της υγείας, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι αποδοτικές σχέσεις είναι μόνο οι υγιείς σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες, την κοινωνία.

 

Μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικά και κοινωνικά περιβάλλον, πιστεύουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή, στην ανάγκη για προσφορά περισσότερων αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών φαρμάκων, τόσο για τον Έλληνα γιατρό όσο και τον Έλληνα ασθενή.

Τον Ιούνιο του 2014 αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του ομίλου RAFARM στον φαρμακευτικό τομέα, «ενεργοποιώντας» το εμπορικό σήμα της εταιρείας VELKA, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του Επώνυμου Ελληνικού Φαρμάκου και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Οι αρχές μας σε ότι αφορά το «επιχειρείν» παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες:

  • Η ανθρωποκεντρική αντίληψη στην εταιρική οργάνωση
  • Τα γρήγορα αντανακλαστικά στον επιχειρηματικό στίβο
  • Η διάθεση για προσφορά και η επιτυχία