ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η VELKA ιδρύθηκε το 1970 ως Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία και το 1993 εντάχθηκε στον Όμιλο RAFARM.Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησε την εμπορική πορεία της.

Στόχος του ομίλου, από την ίδρυσή του έως και σήμερα, παραμένει η παραγωγή υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων και η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασθενών στην κατάλληλη θεραπεία με προσιτές τιμές.

Στόχος της VELKA, μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου RAFARM, είναι να καταστεί στο φαρμακευτικό γίγνεσθαι ως μία Ελληνικών συμφερόντων αλλά πολυεθνικού προσανατολισμού φαρμακευτική εταιρεία με :

  • Νέα καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα
  • Ισχυροποιημένη εταιρική θέση και αναγνωρισιμότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο χώρο της υγείας
  • Ευρεία κοινωνική προσφορά
  • Συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες και αντιπροσώπευση σημαντικών φαρμακευτικών προϊόντων